Výmena ističa

E-žiadosti

Elektrická energia

  Kontaktná osoba*

  Kontaktné tel. číslo

  Kontaktný email*

  Názov spoločnosti*

  Adresa spoločnosti*

  EIC/POD kód Odberného miesta*

  Aktuálny istič - hodnota v A*

  Nový istič - hodnota v A*

  Doplňujúci dokument - napríklad podpísaná žiadosť

  Preferovaný termín výmeny

  Vaša doplňujúca správa


  *povinné polia

  Žiadosť výmenu ističa


  Žiadosť o preskúšanie alebo výmenu meradla

  E-žiadosti

  Elektrická energia / Plyn

   Kontaktná osoba*

   Kontaktné tel. číslo

   Kontaktný email*

   Názov spoločnosti*

   Adresa spoločnosti*

   EIC/POD kód Odberného miesta*

   Typ žiadosti

   Odôvodnenie

   Doplňujúci dokument - napríklad podpísaná žiadosť

   Preferovaný termín výmeny

   Vaša doplňujúca správa


   *povinné polia

   Žiadosť o preskúšanie či výmenu meradla


   Žiadosť o vyjadrenie k územnému / stavebnému konaniu

   E-žiadosti

   Žiadosť o vyjadrenie k územnému / stavebnému konaniu

    Kontaktná osoba*

    Kontaktné tel. číslo

    Kontaktný email*

    Názov spoločnosti*

    Adresa spoločnosti*

    Oficiálna žiadosť

    Podporná dokumentácia

    Vaša doplňujúca správa


    *povinné polia

    Žiadosť o vyjadrenie k územnému / stavebnému konaniu


    Reklamácia

    E-žiadosti

    REKLAMÁCIA

     Kontaktná osoba*

     Kontaktné tel. číslo

     Kontaktný email*

     Názov spoločnosti*

     Adresa spoločnosti*

     EIC/POD kód Odberného miesta*

     Dôvod reklamácie

     Doplňujúci dokument

     Bližší popis reklamácie


     *povinné polia

     Podanie reklamácie


     Žiadosť o mimoriadny odpočet

     E-žiadosti

     Elektrická energia

      Kontaktná osoba*

      Kontaktné tel. číslo

      Kontaktný email*

      Názov spoločnosti*

      Adresa spoločnosti*

      EIC/POD kód Odberného miesta*

      Preferovaný termín odpočtu

      Vaša doplňujúca správa


      *povinné polia

      Žiadosť mimoriadny odpočet


      Žiadosť o zmenu RK / MRK

      E-žiadosti

      Elektrická energia

       Kontaktná osoba*

       Kontaktné tel. číslo

       Kontaktný email*

       Názov spoločnosti*

       Adresa spoločnosti*

       EIC/POD kód Odberného miesta*

       MRK alebo hodnota hlavného ističa aktuálne

       Nová MRK alebo nová hodnota hlavného ističa

       Doplňujúci dokument - napríklad podpísaná žiadosť

       Vaša doplňujúca správa


       *povinné polia

       Žiadosť o zmenu RK/MRK


       Žiadosť o zmenu pripojenia

       E-žiadosti

       Elektrická energia

        Kontaktná osoba*

        Kontaktné tel. číslo

        Kontaktný email*

        Názov spoločnosti*

        Adresa spoločnosti*

        EIC/POD kód Odberného miesta*

        Typ aktuálneho pripojenia

        Typ nového pripojenia

        MRK alebo hodnota hlavného ističa aktuálne

        Nová MRK alebo nová hodnota hlavného ističa

        Doplňujúci dokument - napríklad podpísaná žiadosť

        Vaša doplňujúca správa


        *povinné polia

        Žiadosť o zmenu pripojenia


        Žiadosť o nové pripojenie

        E-žiadosti

        Elektrická energia

         Kontaktná osoba*

         Kontaktné tel. číslo

         Kontaktný email*

         Názov spoločnosti*

         Adresa spoločnosti*

         Typ pripojenia

         MRK alebo hodnota hlavného ističa

         Doplňujúci dokument - napríklad pôvodná zmluva o pripojení

         Vaša doplňujúca správa


         *povinné polia

         Žiadosť o nové pripojenie