Elektrická energia

ÚRSO Rozhodnutie 0114/2021/E-PP

ÚRSO_rozhodnutie zo dňa 23.11.2021 o schválení prevádzkového poriadku

Otvoriť

Prevádzkový poriadok ELEKTRINA

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy
PPKK distribúcia, s.r.o.

Otvoriť

Technické podmienky PDS

Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti PPKK distribúcia, s.r.o.

Otvoriť

Schválený cenník EE pre PPKK

ÚRSO_rozhodnutie zo dňa 13.12.2021 0063/2022/E

Otvoriť

Schválený cenník – pripojenie NN na rok 2022

Rozhodnutie URSO 0103/2022/E _rozhodnutie zo dna 31.12.2021

Otvoriť

Pripojovanie poplatky VN od 1.2.2022 do 28.2.2023

Cena za pripojenie VN

Otvoriť

Schválený cenník EE pre PPKK od 1.2.2022

ÚRSO_rozhodnutie zo dňa 24.01.2022 0213/2022/E

Otvoriť

Schválený cenník EE pre PPKK od 1.1.2023 - prevádzka Kostolné Kračany, parc. č. 257/193, k. ú. Kostolné Kračany

ÚRSO_rozhodnutie zo dňa 24.01.2023 0087/2023/E-PR

Otvoriť

Schválený cenník EE pre PPKK od 1.1.2023 - prevádzka Dunajská 9503, 930 05 Gabčíkovo

ÚRSO_rozhodnutie zo dňa 23.01.2023 0050/2023/E-PR

Otvoriť

Schválený cenník EE pre PPKK od 1.1.2023 - prevádzka Kostolné Kračany, parc. č. 257/193, k. ú. Kostolné Kračany

ÚRSO_rozhodnutie zo dňa 23.01.2023 0051/2023/E-PR

Otvoriť

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina -. dodávka

Dátum záznamu: 28.2.2023

Otvoriť

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina -. distribúcia

Dátum záznamu: 28.2.2023

Otvoriť

Plyn

ÚRSO Rozhodnutie 0005/2021/P-PP

ÚRSO_rozhodnutie zo dňa 30.11.2021 o schválení prevádzkového poriadku

Otvoriť

Prevádzkový poriadok PLYN

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy
PPKK distribúcia, s.r.o.

Otvoriť

Schválený cenník PLYN

Na základe rozhodnutia 0056/2022/P zo dňa 07.12.2021

Otvoriť

Technické podmienky distribúcie plynu

Otvoriť

ÚRSO Rozhodnutie číslo: 0086/2022/P

Rozhodnutie o schválení cenového návrhu ceny za pripojenie do distribučnej siete pre lokálnu
distribučnú sieť Priemyselný park Kostolné Kračany

Otvoriť

Schválený cenník PLYN od 1.1.2023

Na základe rozhodnutia 0068/2023/P zo dňa 24.1.2023

Otvoriť

Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DISTRIBÚCIA

Záznam zo dňa 28.2.2023

Otvoriť