Hlásené odstávky a výpadky dodávky

Aktuálne neevidujeme žiadne plánované ani neplánované odstávky.