E-žiadosti

Elektrická energia / Plyn

  Kontaktná osoba*

  Kontaktné tel. číslo

  Kontaktný email*

  Názov spoločnosti*

  Adresa spoločnosti*

  EIC/POD kód Odberného miesta*

  Typ žiadosti

  Odôvodnenie

  Doplňujúci dokument - napríklad podpísaná žiadosť

  Preferovaný termín výmeny

  Vaša doplňujúca správa


  *povinné polia

  Žiadosť o preskúšanie či výmenu meradla