E-žiadosti

Elektrická energia

  Kontaktná osoba*

  Kontaktné tel. číslo

  Kontaktný email*

  Názov spoločnosti*

  Adresa spoločnosti*

  EIC/POD kód Odberného miesta*

  Aktuálny istič - hodnota v A*

  Nový istič - hodnota v A*

  Doplňujúci dokument - napríklad podpísaná žiadosť

  Preferovaný termín výmeny

  Vaša doplňujúca správa


  *povinné polia

  Žiadosť výmenu ističa