Žiadosť o mimoriadny odpočet

E-žiadosti

Plyn

  Kontaktná osoba*

  Kontaktné tel. číslo

  Kontaktný email*

  Názov spoločnosti*

  Adresa spoločnosti*

  EIC/POD kód Odberného miesta*

  Preferovaný termín odpočtu

  Vaša doplňujúca správa


  *povinné polia

  Žiadosť o mimoriadny odpočet


  Žiadosť o zmenu pripojenia

  E-žiadosti

  Plyn

   Kontaktná osoba*

   Kontaktné tel. číslo

   Kontaktný email*

   Názov spoločnosti*

   Adresa spoločnosti*

   EIC/POD kód Odberného miesta*

   Typ aktuálneho pripojenia

   Typ nového pripojenia

   Súčasná hodnota DMM*

   Nová hodnota DMM*

   Doplňujúci dokument - napríklad podpísaná žiadosť

   Vaša doplňujúca správa


   *povinné polia

   Žiadosť o zmenu pripojenia


   Žiadosť o nové pripojenie

   E-žiadosti

   Plyn

    Kontaktná osoba*

    Kontaktné tel. číslo

    Kontaktný email*

    Názov spoločnosti*

    Adresa spoločnosti*

    Typ pripojenia

    Požadované DMM

    Doplňujúci dokument - napríklad pôvodná zmluva o pripojení

    Vaša doplňujúca správa


    *povinné polia

    Žiadosť o nové pripojenie


    Žiadosť o zmenu DMM

    E-žiadosti

    Plyn

     Kontaktná osoba*

     Kontaktné tel. číslo

     Kontaktný email*

     Názov spoločnosti*

     Adresa spoločnosti*

     EIC/POD kód Odberného miesta*

     Súčasná hodnota DMM*

     Nová hodnota DMM*

     Doplňujúci dokument - napríklad podpísaná žiadosť

     Vaša doplňujúca správa


     *povinné polia

     Žiadosť o zmenu DMM


     Žiadosť o preskúšanie alebo výmenu meradla

     E-žiadosti

     Elektrická energia / Plyn

      Kontaktná osoba*

      Kontaktné tel. číslo

      Kontaktný email*

      Názov spoločnosti*

      Adresa spoločnosti*

      EIC/POD kód Odberného miesta*

      Typ žiadosti

      Odôvodnenie

      Doplňujúci dokument - napríklad podpísaná žiadosť

      Preferovaný termín výmeny

      Vaša doplňujúca správa


      *povinné polia

      Žiadosť o preskúšanie či výmenu meradla


      Žiadosť o vyjadrenie k územnému / stavebnému konaniu

      E-žiadosti

      Žiadosť o vyjadrenie k územnému / stavebnému konaniu

       Kontaktná osoba*

       Kontaktné tel. číslo

       Kontaktný email*

       Názov spoločnosti*

       Adresa spoločnosti*

       Oficiálna žiadosť

       Podporná dokumentácia

       Vaša doplňujúca správa


       *povinné polia

       Žiadosť o vyjadrenie k územnému / stavebnému konaniu


       Reklamácia

       E-žiadosti

       REKLAMÁCIA

        Kontaktná osoba*

        Kontaktné tel. číslo

        Kontaktný email*

        Názov spoločnosti*

        Adresa spoločnosti*

        EIC/POD kód Odberného miesta*

        Dôvod reklamácie

        Doplňujúci dokument

        Bližší popis reklamácie


        *povinné polia

        Podanie reklamácie