Zákaznícky portál PPKK Distribúcia pre Vás intenzívne pripravujeme

Dokým bude portál pripravený, využite prosím kontaktný formulár v časti „Kontaktné centrum“