Výmena ističa

E-žiadosti

Elektrická energia

  Kontaktná osoba*

  Kontaktné tel. číslo

  Kontaktný email*

  Názov spoločnosti*

  Adresa spoločnosti*

  EIC/POD kód Odberného miesta*

  Aktuálny istič - hodnota v A*

  Nový istič - hodnota v A*

  Doplňujúci dokument - napríklad podpísaná žiadosť

  Preferovaný termín výmeny

  Vaša doplňujúca správa


  *povinné polia

  Žiadosť výmenu ističa


  Žiadosť o mimoriadny odpočet

  E-žiadosti

  Plyn

   Kontaktná osoba*

   Kontaktné tel. číslo

   Kontaktný email*

   Názov spoločnosti*

   Adresa spoločnosti*

   EIC/POD kód Odberného miesta*

   Preferovaný termín odpočtu

   Vaša doplňujúca správa


   *povinné polia

   Žiadosť o mimoriadny odpočet


   Žiadosť o zmenu pripojenia

   E-žiadosti

   Plyn

    Kontaktná osoba*

    Kontaktné tel. číslo

    Kontaktný email*

    Názov spoločnosti*

    Adresa spoločnosti*

    EIC/POD kód Odberného miesta*

    Typ aktuálneho pripojenia

    Typ nového pripojenia

    Súčasná hodnota DMM*

    Nová hodnota DMM*

    Doplňujúci dokument - napríklad podpísaná žiadosť

    Vaša doplňujúca správa


    *povinné polia

    Žiadosť o zmenu pripojenia


    Žiadosť o nové pripojenie

    E-žiadosti

    Plyn

     Kontaktná osoba*

     Kontaktné tel. číslo

     Kontaktný email*

     Názov spoločnosti*

     Adresa spoločnosti*

     Typ pripojenia

     Požadované DMM

     Doplňujúci dokument - napríklad pôvodná zmluva o pripojení

     Vaša doplňujúca správa


     *povinné polia

     Žiadosť o nové pripojenie


     Žiadosť o zmenu DMM

     E-žiadosti

     Plyn

      Kontaktná osoba*

      Kontaktné tel. číslo

      Kontaktný email*

      Názov spoločnosti*

      Adresa spoločnosti*

      EIC/POD kód Odberného miesta*

      Súčasná hodnota DMM*

      Nová hodnota DMM*

      Doplňujúci dokument - napríklad podpísaná žiadosť

      Vaša doplňujúca správa


      *povinné polia

      Žiadosť o zmenu DMM


      Žiadosť o preskúšanie alebo výmenu meradla

      E-žiadosti

      Elektrická energia / Plyn

       Kontaktná osoba*

       Kontaktné tel. číslo

       Kontaktný email*

       Názov spoločnosti*

       Adresa spoločnosti*

       EIC/POD kód Odberného miesta*

       Typ žiadosti

       Odôvodnenie

       Doplňujúci dokument - napríklad podpísaná žiadosť

       Preferovaný termín výmeny

       Vaša doplňujúca správa


       *povinné polia

       Žiadosť o preskúšanie či výmenu meradla


       Žiadosť o vyjadrenie k územnému / stavebnému konaniu

       E-žiadosti

       Žiadosť o vyjadrenie k územnému / stavebnému konaniu

        Kontaktná osoba*

        Kontaktné tel. číslo

        Kontaktný email*

        Názov spoločnosti*

        Adresa spoločnosti*

        Oficiálna žiadosť

        Podporná dokumentácia

        Vaša doplňujúca správa


        *povinné polia

        Žiadosť o vyjadrenie k územnému / stavebnému konaniu


        Reklamácia

        E-žiadosti

        REKLAMÁCIA

         Kontaktná osoba*

         Kontaktné tel. číslo

         Kontaktný email*

         Názov spoločnosti*

         Adresa spoločnosti*

         EIC/POD kód Odberného miesta*

         Dôvod reklamácie

         Doplňujúci dokument

         Bližší popis reklamácie


         *povinné polia

         Podanie reklamácie


         Žiadosť o mimoriadny odpočet

         E-žiadosti

         Elektrická energia

          Kontaktná osoba*

          Kontaktné tel. číslo

          Kontaktný email*

          Názov spoločnosti*

          Adresa spoločnosti*

          EIC/POD kód Odberného miesta*

          Preferovaný termín odpočtu

          Vaša doplňujúca správa


          *povinné polia

          Žiadosť mimoriadny odpočet


          Žiadosť o zmenu RK / MRK

          E-žiadosti

          Elektrická energia

           Kontaktná osoba*

           Kontaktné tel. číslo

           Kontaktný email*

           Názov spoločnosti*

           Adresa spoločnosti*

           EIC/POD kód Odberného miesta*

           MRK alebo hodnota hlavného ističa aktuálne

           Nová MRK alebo nová hodnota hlavného ističa

           Doplňujúci dokument - napríklad podpísaná žiadosť

           Vaša doplňujúca správa


           *povinné polia

           Žiadosť o zmenu RK/MRK