E-žiadosti

Plyn

  Kontaktná osoba*

  Kontaktné tel. číslo

  Kontaktný email*

  Názov spoločnosti*

  Adresa spoločnosti*

  EIC/POD kód Odberného miesta*

  Typ aktuálneho pripojenia

  Typ nového pripojenia

  Súčasná hodnota DMM*

  Nová hodnota DMM*

  Doplňujúci dokument - napríklad podpísaná žiadosť

  Vaša doplňujúca správa


  *povinné polia

  Žiadosť o zmenu pripojenia